İş ve İnşaat Makineleri

Asfalt Araçları, Asfalt Plentleri

Konteynerler

Çevre Temizleme Araçları

Yangın Kurtarma Araçları

Vinçler, Vinç Araçları

Çöp Kamyonları

Kanalizasyon Araçları

Kamu Araçları, Nakil Araçları

Süpürme Araçları

İlaçlama Makineleri, İlaçlama Malzemeleri

Ağaç Sökme, Dikme Araçları

Ulaşım Araçları Karayolu, Deniz Yolu, Raylı Toplu Taşıma Araçları

Otobüs Durak ve Terminal Donanımları

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Toplu Taşıma, Akıllı Kart ve Bilet Sistemleri

Aktarma Sistemleri (Yürüyen Merdiven, Asansör)

Geçiş Sistemleri (Bariyer, Turnike vs.)

Temizlik ve Bakım Ekipmanları ve Malzemeleri

Kimyevi Analiz, Araştırma Araç ve Gereçleri

Kunduzla Mücadele Alet ve Ekipmanları

Güvenlik, Uyarı, İkaz ve Anons Sistemleri

Yangın Güvenliği Malzemeleri

Siren Sistemleri ve Ekipmanları

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Malzemeleri

Jeneratörler

Aydınlatma Malzemeleri ve Ekipmanları

Telekomünikasyon Sistem ve Ekipmanları

Bilgisayar Sistemleri ve Malzemeleri

Kioslar, Otomasyon Sistemleri

Atık Toplama Üniteleri ve Araçları

Mekanik Arıtma

Termik, Biyolojik İşlemler

Ayırma Ekipmanları

Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları

Yıkama, Kurutma Ekipmanları

Düzenli Depolama Malzemeleri

Tıbbi Atık Sterilizatörleri

Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri

Kompost Teknolojileri ve Tesisleri

Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri

Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri

Cam, Metal, Kâğıt, Plastik, Tekstil

Yağ

Pil ve Akü

Elektronik Atıklar

İnşaat Atıkları

Ömrünü Tamamlamış Atıklar

Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları

Analiz ve Araştırma Laboratuvarları

Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri

Çevre Yönetimi

Atık Bertaraf Hizmetleri

Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri

Arıtma Tesisleri İşletimi

Ayırma ve İşleme Hizmetleri

Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri

Finans, Dernekler, Birlikler ve Vakıflar

Biyogaz, Biyodizel Teknolojileri

Güneş, Rüzgâr, Jeotermal Enerjisi Teknolojileri

Isı Geri Kazanım Teknolojileri

Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları

Kojenerasyon Sistemleri

Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri

Bakanlıklar

Valilikler

Belediyeler

Belediye Şirketleri

İl Özel İdareler

Yerel Yönetim Birlikleri

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

Sivil Topum Kuruluşları

Döner Sermaye Kuruluşları

Sendikalar

Mühendis ve Mimarlar

Sanayici ve Yan Sanayiciler

Sektör Temsilcileri

Akademisyenler ve Öğrenciler

Görsel ve Yazılı Basın