Fuar Kapsamı

Fuar Kapsamı

BELEDİYE ARAÇLARI

 • İş ve İnşaat Makineleri
 • Asfalt Araçları, Asfalt Plentleri
 • Konteynerler
 • Çevre Temizleme Araçları
 • Yangın Kurtarma Araçları
 • Vinçler, Vinç Araçları
 • Çöp Kamyonları
 • Kanalizasyon Araçları
 • Kamu Araçları, Nakil Araçları
 • Süpürme Araçları
 • İlaçlama Makineleri, İlaçlama Malzemeleri
 • Ağaç Sökme, Dikme Araçları

ULAŞIM ARAÇLARI, GEÇİŞ VE AKTARMA SİSTEMLERİ

 • Ulaşım Araçları Karayolu, Deniz Yolu, Raylı Toplu Taşıma Araçları
 • Otobüs Durak ve Terminal Donanımları

AKILLI ŞEHİR SİSTEMLERİ

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Toplu Taşıma, Akıllı Kart ve Bilet Sistemleri
 • Aktarma Sistemleri (Yürüyen Merdiven, Asansör)
 • Geçiş Sistemleri (Bariyer, Turnike vs.)

KENT SAĞLIĞI

 • Temizlik ve Bakım Ekipmanları ve Malzemeleri
 • Kimyevi Analiz, Araştırma Araç ve Gereçleri
 • Kunduzla Mücadele Alet ve Ekipmanları

GÜVENLİK, YANGINİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 • Güvenlik, Uyarı, İkaz ve Anons Sistemleri
 • Yangın Güvenliği Malzemeleri
 • Siren Sistemleri ve Ekipmanları
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Malzemeleri

ELEKTRİK-ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR, OTOMASYON, YAZILIM

 • Jeneratörler
 • Aydınlatma Malzemeleri ve Ekipmanları
 • Telekomünikasyon Sistem ve Ekipmanları
 • Bilgisayar Sistemleri ve Malzemeleri
 • Kioslar, Otomasyon Sistemleri

KATI ATIK

 • Atık Toplama Üniteleri ve Araçları
 • Mekanik Arıtma
 • Termik, Biyolojik İşlemler
 • Ayırma Ekipmanları
 • Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
 • Yıkama, Kurutma Ekipmanları
 • Düzenli Depolama Malzemeleri
 • Tıbbi Atık Sterilizatörleri
 • Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
 • Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
 • Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
 • Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
 • Cam, Metal, Kâğıt, Plastik, Tekstil
 • Yağ
 • Pil ve Akü
 • Elektronik Atıklar
 • İnşaat Atıkları
 • Ömrünü Tamamlamış Atıklar

HİZMET VE SERVİS

 • Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
 • Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
 • Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
 • Çevre Yönetimi
 • Atık Bertaraf Hizmetleri
 • Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
 • Arıtma Tesisleri İşletimi
 • Ayırma ve İşleme Hizmetleri
 • Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
 • Finans, Dernekler, Birlikler ve Vakıflar

TEMİZ ENERJİ

 • Biyogaz, Biyodizel Teknolojileri
 • Güneş, Rüzgâr, Jeotermal Enerjisi Teknolojileri
 • Isı Geri Kazanım Teknolojileri
 • Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
 • Kojenerasyon Sistemleri
 • Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri

 

13. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ

 • Bakanlıklar
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Belediye Şirketleri
 • İl Özel İdareler
 • Yerel Yönetim Birlikleri
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
 • Sivil Topum Kuruluşları
 • Döner Sermaye Kuruluşları
 • Sendikalar
 • Mühendis ve Mimarlar
 • Sanayici ve Yan Sanayiciler
 • Sektör Temsilcileri
 • Akademisyenler ve Öğrenciler
 • Görsel ve Yazılı Basın